28 Day Cirlce - inre transformering med de shamanska verktygen

Mötesdag 1 - riktning SYD
// Elementet Jord och Arketyp Ormen
Vi jobbar med att titta på vår livs story och vad som fortfarande håller oss i det förflutna i form av gamla identifikationer. Vi pratar om att åter få kontakt med jorden, naturen och vår egen fysiska kropp. Vi lär oss processer till att höja vår energi och hur vi lättare kan släppa tung energi. Du får med dig verktyg att jobba med hemma och även riktlinjer i hur du kan stärka ditt rotchakra genom kosten.

Mötesdag 2 – riktning VÄST
// Elementet Vatten och Arketyp Jaguar
Vi jobbar med hur vi kan dra in mindre drama in i vårt liv.
Hur håller rädslan oss tillbaka från det vi i hjärtat längtar efter att göra?
Vi pratar om Egot och vilken roll det har i vårt liv. Du får verktyg för att skapa mer balans och inte fastna i ditt mind. Att få livet att börja flöda igen. Hur äger vi vår egen kraft och hur kan vi använda den till att skapa det liv vi vill leva. Du får med dig verktyg att jobba med hemma och även riktlinjer i hur du kan stärka ditt magchakra genom kosten.

Mötesdag 3 – riktning NORR // Elementet Eld och Arketyp Kolibri
Vad vill själen säga oss och vad längtar hjärtat efter?
Hur kan vi gå bortom rädslan och säga JA till livet! Här får du en djupare insikt om vad du är här för att dela. Vi gör en härlig Destiny-resa och fyller på med ny glädje och energi. Du får med dig verktyg att jobba med hemma och även riktlinjer i hur du kan stärka ditt solarplexus chakra genom kosten.

Mötesdag 4 – riktning ÖST // Elementet Luft och Arketyp Örnen
Vi tränar på att höja vårt perspektiv och vår medvetenhet. Att se på världen ut ur hjärtats ögon. Inte längre enbart personligt utan även globalt. Hur kan vi tillsammans göra denna värld till det Paradis som den redan är. Att skifta vårt perspektiv så vi ser alla möjligheter, skönhet och överflöd. Du får med dig verktyg att jobba med hemma och även riktlinjer i hur du kan stärka ditt hjärtchakra genom kosten.

 


Schema under mötesdagarna.

Varje möte startar med en inledande andning & guidad meditation.
Sen har vi sharing av veckan som varit.
(första mötet blir presentation av varandra)

Innan avslut på dagen så bjuds det på ört-te & frukt och
genomgång av kostriktlinjer för kommande vecka

Mötesdag 1
Annika presenterar veckans riktning, element samt arketyp.
Komma ur identifikationen - hur håller det förflutna dig
Genomgång & Processer
Mötet avslutas med en Trumresa

Mötesdag 2
Annika presenterar veckans riktning, element samt arketyp.
Genomgång & Processer m Trumresa
Guidad Power Meditation

Mötesdag 3
Annika presenterar veckans riktning, element samt arketyp.
Genomgång & Processer m Trumresa
Guidad Kolibri Meditation

Mötesdag 4
Annika presenterar veckans riktning, element samt arketyp.
Vi gör en fin Despacho ceremoni tillsammans