Akashic Light - med Tatjana Karnouchina - mer om Tatjana här

Akashic Light session - 850kr (75min)
En guidad healing-meditation genom ljusenergi kroppen i Akashaarkiven.
Tatjana tar dig på en inre resa i din själs historia för att hela det som inte längre tjänar dig och
som begränsar ditt uttryck. Under sessionen skannas kroppen och alla energikanaler.
Via en djup andning förvandlas tung energi som frigör utrymme för ditt sanna jag att komma fram.
Healing kan ske multidimensionellt och på alla plan (fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt).

Det som kan ske i Akashaarkiven:
* rensa negativa mönster, kontrakt, identifikationer, blockeringar, entiteter och trossatser
* hela trassliga relationer, trauman från barndom eller tidigare liv
* hämta hem själsdelar, gåvor och mycket mer.
All healing sker i heligt rum i samarbete med andevärlden och för din själs högsta bästa.

Vad är Akasha-Arkiven?
Akash är sanskrit och betyder Ether (5:e elementet "rymd").
Akashaarkiven brukar beskrivas som en slags kosmisk informationsbank med allt som någonsin
har hänt och kommer hända. All kunskap, såväl förflutet som nutida och framtida sägs finnas
bevarad i dessa energi-arkiv som även ofta kallas livets bok.

Är du redo att expandera och ta dig till nästa nivå i din själs utveckling?

- - - - -
Tatjana tar emot bokningar hos oss på Söndagar.
För att boka tid maila: tatjana@consciouslife.se