Inka Shamansk Healing - 90min - 1100kr

I Shamansk healing vill vi återupprätta balans och hälsa. Detta ger oss ny energi och livskraft. Vi vill jobba bort negativa strukturer, stress, obalanser och beteenden som inte längre gynnar oss. När vi går länge med dessa obalanser kan de till sist börja manifestera sig som sjukdom i den fysiska kroppen. Dessa uråldriga healingtekniker - Energi medicin - balanserar vårt energisystem. Då vi är uppbyggda av atomer har vi ett fält runtom oss där information är lagrad. I detta fält kan vi bära med oss inristningar från tidigare upplevelser, trauman och vår uppväxt. Dessa kan ibland informera våra liv och dra in upprepade mönster som tex samma sorts relation fast i olika partners, chefen på jobbet, vänninan osv. Det är samma sorts energi som speglar sig i olika situationer och relationer. Vi vill då gå in och se fröet till vart detta mönster började och på energinivå balansera så att dessa speglingar inte längre behöver spelas upp.

I denna tradition som många andra uråldriga traditioner vill vi se kärnan i problemen och inte döva eller ”bota” symptomen. Dessa ”symptom” är viktig information till vad som sker på ett djupare plan.
Vi frigör enormt mycket energi när vi börjar läka vårt förflutna och inte längre behöver släpa på det tunga bagaget. Då kan vi mer leva fullt ut i nuet. Vi kan jobba bort rädslor, kontrollbehov och andra negativa beteenden så vi kan bli mer fria till att välja in det liv vi vill leva.

I session kan vi också hjälpa dig att stärka din väg för att förstå vad ditt högsta potential är. Sessionerna tar ca 90 min och inleds med kort intervju och sedan arbete på energinivå.

Maila för tidsbokning eller frågor
Ibland räcker en session och en del gånger behövs flera.

För att boka session:
Annika@consciouslife.se
// mer om Annika här
Tatjana@consciouslife.se (tar emot söndagar) // mer om Tatjana här