Lär dig Meditation - Grundkurs - 6ggr

Meditation - "the Royal Path of Yoga"
Vill du lära dig att Meditera och/ eller komma igång med att Meditera?
Fredrik Binette håller en 6ggr Grundkurs i traditionell Yogisk Meditation.
Huvudfokus är att man ska fortsätta Meditera själv efter kursen och ha en högre förståelse om Meditation. Fredrik kommer prata lite om vad Meditation egentligen är & vad syftet är
traditionellt sett. Under 6 veckor lär du dig stegvis grunderna för själv meditera framöver.

Exempel på innehåll:
- Vad kan man tänka på ang "när, var & hur "? (skapa bästa förutsättning utifrån ditt liv)
- Praktiska detaljer som positionen eller rutiner inför.
- De grundläggande handpositionerna "Mudras" som man oftast använder.
- Enkla förberedande verktyg man kan använda inför sin Meditation.
- Teori om de vanliga hindren på ens Meditationsresa där de flesta kanske slutar.
- grund-mantran

Vid varje tillfälle så ingår
- Gemensam meditation 15-30 minuter (stegvis ökande)
- Tid för frågor & funderingar
- Teori/ genomgång

Start: datum planeras för hösten 2018

Boka plats: maila center@consciouslife.se