Satsang - Kommande är fredag 18/5 kl 18.00

I vår önskan att själva bibehålla vibrationerna från vår yogatradition Sivananda Vedanta samt vår dröm att erbjuda mer av yogans helhet så håller vi Satsang, en
viktig del av Sivananda Yogans spirituella practice. Satsang är något man har
dagligen på alla Sivananda Ashrams & Centers runt om i världen.

Bhakti yoga (chanting & surrendering)
Raja yoga (Meditation)
Jnana yoga (kunskap/ filosofi)
KarmaYoga - det utförs gratis och alla deltar gratis
Alla väldigt viktiga vägar i yogans helhet.


Satsang skapar en väldigt fin energi & vibrationer..

Vi börjar med Meditation 20-30 minuter. Sen sjunger vi klassiska Mantrasånger "Kirtan" där vi enligt vår tradition börjar med det som alla som besökt Sivananda Ashram alt center direkt känner igen - "Jaya Ganesha".
Läraren sjunger en fras, sen svarar deltagarna med att sjunga samma tillbaka.

Efter Jaya Ganesha sjunger vi några till kortare mantran tillsammans.
Vill man leda ngt mantra så föranmäler man det till centret i god tid.
Ibland läser någon lärare högt från någon av Sivanandas många böcker eller
pratar om något från den yogiskafilosofin som läraren känner är inspirerande.
Vi avslutar med enklare Aarti ceremoni.

Inget krävs & är gratis, bara en positiv attityd & att man gärna sjunger med : )
Boka gärna (online) så vi vet hur många som kommer och kan ordna platser - men det går även bra att "bara komma". - Välkommen!