Frida Bergström

För Frida är yoga ett sätt att leva, ett sätt att landa i sig själv och i nuet.
Sivananda traditionen, den yogaform som har kommit att ligga henne närmast hjärtat efter att under många år sökt sig till olika yogaformer inom & utanför Sveriges gränser. Men efter att ha hittat traditionell Hatha Yoga enligt Sivananda traditionen och efter en pilgrimsretreat i Norra Indien med Swami Tattva så blev det inom denna yogaskola som nästa steg naturligt formade sig för Frida - att gå yogalärarutbildningen.

Frida åkte till Kerala i Södra Indien där hon gick sin 200h Yoga Teacher Training på Sivanada Yoga Vidya Peetham där även Swami Tattva är en av lärarna.

Frida undervisar i ett lugn med en behaglig röst som många uppskattar.

"För mig har Yogan lärt och lär mig än idag att stanna upp och lyssna inåt.
I dagens aktiva samhälle är det extra viktigt att värna om sitt eget space och att prioritera tid till att vara med sig själv, att andas.
Släpp krav, prestige och föreställningar om vad yoga är, ge dig en stund på mattan."

Fridas klass:

Måndagar 18,45-20,15 Hatha Yoga