Traditionell HathaYoga Sivananda i Stockholm - läs mer om grundarna (gurus) här

Sivananda-Yoga är en traditionell form av Yoga som finns runt hela världen med många centers & flera ashrams som följer sitt traditionella upplägg. En av få yogaskolor som inte moderniserats/ ändrats så mycket under alla år. Vi ser yoga som ett levnadssätt och strävar efter att erbjuda de klassiska yogavägarna på vårt center.

* KarmaYoga vi har karma yogis på centret.
* Bhakti Yoga Satsang 1ggn/ månad & sanskrit mantra i början/ avslut på varje klass
* Jnana Yoga inspiration från Vedanta på klasser samt på föreläsningar inom yogisk filosofi.
* Raja Yoga Meditation
* Hatha Yoga våra yogaklasser (asanas & pranayama).

Vi följer en princip som kallas ”5 points of yoga”.
Proper exercise, Proper breathing, Proper relaxation, Proper diet & Positive thinking & Meditation.

Yogaklasserna
Vi utmanar obalanser & begränsningar i en lugn takt. Pranayama & chanting hjälper oss att släppa på stress och blockerad energi. Det är fysisk /HathaYoga) men med närvaro & djupandning. Klasserna är meditations-förberedande & en Sivananda-klass ökar vår prana (livskraft).Vi strävar efter en lugn & stadig känsla i vår asana, djup andning, inåtriktad koncentration och ett meditativt-likt stadie. Savasana - vår position för djup avslappning används i korta stunder mellan olika asanas för att bibehålla lugnet & energinivån under hela klassen samt ge återhämtning för kroppen.

Klass-upplägg

Inledande medveten avslappning, mantra, pranayama för ökad subtil energi. solhälsningar, 12 grundpositioner/ asanas (som släpper spänningar, stimulerar chakran, ökar rörlighet i ryggrad, stärker centrala nervystem, skapar balans). Klassen avslutas med guidad djupavslappning & chanting.