Sivananda Yoga Vedanta

Yogaskolan SivanandaYoga är grundat av Swami Vishnu-Devananda.
Han var en av Guru Swami Sivananda's närmsta lärjungar.
Swami Sivananda sände 1957 sin kanske trognaste lärjunge Vishnu-Devananda till västvärlden [USA] för att sprida yogan till en ny värld.

Denne lärjunge blev en fin Swami och kallas ofta för "Peace Swami" då hans stora mission var att skapa fred på jorden.
Yogalärarutbildningen är även den en del av detta. Strävan att utibilda yogalärare för att sprida yogans tekniker & kunskap om hur man kan hitta "inner peace" då de anser att enda sättet att nå fred på vår planet är att få fred först på individ-nivå.

Swami Vishnu-Denananda grundade själva organisationen inom
traditionen "Sivananda Yoga" som vi är inom som är en av världens
största yogaskolor i dag.

Swami Sivananda [1887-1963]

Guru-ji ansågs av många vara ett helgon, Han har undervisat runt Indien och världen men har alltid haft sin bas i Rishikesh i Norra Indien där även deras Divine Socitty Ashram finns.
Swami-ji's huvudbudskap som han levde efter är:

Serve - Love - Give - Purify - Meditate - Realize